Intuitio eli sisäinen tietäminen

 

Käytän tähän Asta Raamin sanoja sillä hän on tutkinut vuodesta 2008 Intuitiota ja hänen kirjojaan olen itskein lukenut.

Intuition käyttäminen vaatii erityisesti erottelun taitoa. Intuitio ei ole sama asia kuin tunne tai mielikuvitus. Ja intuitio voi olla myös väärässä, samaan tapaan kuin päättelykin voi johtaa virheisiin, jos esimerkiksi faktat eivät ole kunnossa.

"Usein ajatellaan, että intuitio on päähän pälkähtävä oivallus. Ja onhan se sitäkin. Mutta intuitio on kaksisuuntainen kanava. Sen kautta on mahdollista vastaanottaa ja hakea tietoa."

 

Intuitiojärjestelmä pystyy käsittelemään huomattavasti enemmän informaatiota kuin tietoinen päättelevä äly. Intuitiojärjestelmän tehtävä on suodattaa jättimäistä tietovirtaa ja poimia ihmiselle mahdollisesti tärkeitä signaaleja.

 

 

Raamin mielestä tärkeintä olisi oppia yhdistelemään näitä kahta ajattelun muotoa. Intuitiolla keksitään ja päättelyllä todistetaan. Tällä hetkellä intuitiota kuitenkin vähätellään ja päättelyä ylikorostetaan, Raami sanoo.

 

 

Usein saatetaankin sanoa, että intuitio on epäluotettavaa. ”Silloin ei huomioida sitä, että ne, jotka ovat taitavia käyttämään intuitiota, saavat intuitionsa kautta hyvin luotettavaa ja tarkkaa tietoa – joka on jopa luotettavampaa kuin päättely. Intuitio on tietämisen tapa, joka oikein käytettynä tuottaa luotettavampaa tietoa kuin päättely. Ihmiset, jotka ovat tutustuneet omaan intuitioonsa, puhuvat erilaisista tuntemuksista tai signaaleista, jotka alleviivaavat intuition tiedon lisäksi sen merkityksellisyyttä”, Asta tarkentaa.